Phẩm chất

zl9
zl11
zl10
zl12

Quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt
1. Kiểm tra lấy mẫu vật liệu đến.
2. kiểm tra điện hoàn chỉnh trước khi lắp ráp.
3. kiểm tra và kiểm tra trong quá trình sản xuất.
4. kiểm tra tuổi thọ của tất cả các sản phẩm.
5. kiểm tra mẫu của thành phẩm mở gói.
6. kiểm tra nhãn và số lượng trước khi giao hàng.