Thiết bị

zl13

Máy đột

zl14

Máy khắc laser

zl15

Máy phay

zl16

Phòng có thể lập trình độ ẩm nhiệt độ

zl17

Máy kiểm tra tế bào

zl18

Hipot Tester

zl19

Tích hợp Sphere

zl20

Máy lão hóa hoàn toàn tự động