R & D

zzzl3

Quy trình R & D hoàn chỉnh và nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ISO.
Quy mô đội: 5
Sản phẩm mới: 3-5 chiếc / năm
Bằng sáng chế: 3-8 chiếc / năm
Báo cáo thử nghiệm: 5-8 chiếc / năm
Chứng chỉ: 3-5 chiếc / năm