Công nghiệp Tin tức

  • Hội chợ chiếu sáng quốc tế Hồng Kông (Phiên bản mùa thu)

    Hội chợ chiếu sáng quốc tế Hồng Kông (Phiên bản mùa thu)

    Trong bóng tối của sự bùng phát Novel Coronavirus và sự bất ổn kinh tế toàn cầu, các triển lãm quốc tế và các sự kiện ngoại tuyến được lên kế hoạch cho năm 2020 đã bị ảnh hưởng phần lớn và phải bị hủy hoặc hoãn lại.Nhằm khuyến khích và hỗ trợ ngoại thương trong nước ...
    Đọc thêm