Dung tích

1.Dây chuyền sản xuất: 3, Công nhân: 30

2.SMT Máy: 3

zl2
zl3
zl4
zl5

3.Thiết bị kẹp thử nghiệm cao: 30, Máy kiểm tra nhiệt độ: 2

4. số lượng sản xuất: 70.000 chiếc / tháng

zl6
zl7
zl8